VERTELVOORSTELLINGEN

De hieronder voorgestelde vertelvoorstellingen zijn niet-beperkend. Voorstellingen rond andere thema’s en in andere bezettingen blijven steeds mogelijk.

- Les Astres de Madame Toutou
- Slavenverhalen
- Theater van de Fonkelende Duisternis
- Vertellingen uit de PentameroneLES ASTRES DE MADAME TOUTOU
Verteltheater


Les Astres de Madame Toutou is een poëtisch, muzikaal en explorerend verteltheater. Het houdt de nagedachten van één van de pioniers ervan, kroonvertelster Hilde – Heks Lilo – Leenaerts, levend. Het fonkelend gezelschap vertoont zich nimmer tweemaal met hetzelfde programma. Telkens opnieuw wordt de geboorte geschonken aan andere geluiden, verhalen, verzen, muziek en gezangen. Bovendien kent het verteltheater wisselende bezettingen, waarbij gestreefd wordt naar vier woord- en klankgoochelaars, bestaande uit vertellers, dichters, muzikanten en zangers. De vervloeiing van woordelijke en muzikale werelden vormt voorwaar een verhaal op zichzelf.
Les Astres de Madame Toutou kent uitvoeringen in het Nederlands, in het Frans en in een mengeling van beide talen.
Heden herbergt Madame Toutou volgende meesters en meesteressen onder haar theaterbaldakijn: vertellers Chantal Dejardin, Don Fabulist, Griotshitenge, troubadour Peter Holvoet-Hanssen en klanktovenaar Luiz Márquez.

SLAVENVERHALEN
Verteld door Don Fabulist


In de 19° eeuw werden in ruil voor slaven ladingen rum aan machthebbers gegeven. Men verscheepte de zwarte slaven van de Afrikaanse Westkust naar Amerika en naar West-Indië. De blanken verboden de slaven om te leren lezen of schrijven. Toch wisten ze middels een mondelinge overlevering uiting te geven aan hun gevoelens van wanhoop en verzet. Met bijbel- en scheppingsvertelsels, met protestverhalen, met sagen, sprookjes en fabels stelden ze de nimmer tanende arrogantie van de macht van de blanken aan de kaak. De verhalen van de ongeletterde slaaf zijn vertelsels die de tand des tijds doorstaan. De van slavenverhalen doordrongen raamvertelling is ontroerend en ontluisterend, maar nooit gespeend van ironie.

THEATER VAN DE FONKELENDE DUISTERNIS
Don Fabulist & Peter Holvoet-Hanssen


Het Theater van de Fonkelende Duisternis is de twinkelende telg van balladezanger/verteller, Don Fabulist en van troubadour en onnavolgbaar dichter, Peter Holvoet-Hanssen (Debuutprijs 1999, Vlaamse Cultuurprijs 2008, Arkprijs 2012). Beiden leerden ze tijdens hun wandel van Madame Blavatsky dat de duisternis voor ons oog niet-waarneembaar licht is. Hoe meer de woordgoochelaars in de duisternis blikten, hoe grootser hen het lichten oogde. Hun verwondering gaf de geboorte aan het Theater van de Fonkelende Duisternis, een adembenemend vertelgebeuren. Gewapend met diepdonkere eigen poëmen, met geheime zwerverstalen, met geheimzinnige verhalen, met toverachtige verzen en met bezwerende gezangen worden sluimerende archetypes, verguisde schavuiten en verdoemde zielen tot leven gewekt.

VERTELLINGEN UIT DE PENTAMERONE OFTE HET SPROOKJE DER SPROOKJES
Een muzikaal vertelgebeuren met Don Fabulist en Ben Sluijs


Voor verschillende wereldvermaarde sprookjes hebben onder andere Charles Perrault en de Gebroeders Grimm inspiratie gevonden in het 17° eeuwse boek “Sprookje der Sprookjes” van Giambattista Basile. De sprookjes van Basile zijn mysterieus en bevatten een ontzettende vertelkracht. Tegelijkertijd schilderen ze op groteske wijze de (klein)menselijkheden die koningen aan plebs gelijk maken. Zelfs bij de moraliserende eindfrasen van de sprookjes dirigeert de opgestoken vinger de relativerende glimlach. Don Fabulist is in strikte zin een traditionele verteller; een getrouwe overleveraar van oude geschiedenissen. Op gans eigen wijze weet hij oersprookjes in hun oorspronkelijke schakeringen ten gehore te brengen. De lyrische stiltemuziek van de internationaal opgemerkte jazzsaxofonist Ben Sluijs ontvouwt een universele mijmering. Op zichzelf staand of met de sprookjes vervloeiend zet de muziek van Ben de magie van weleer kracht bij. Met stem en klank maken Don Fabulist en Ben Sluijs dat het Sprookje der Sprookjes niet enkel gehoord, maar door het geestesoog ook in beeld en in kleur gezien wordt.